Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Rodzinny konkurs ekologiczny

Regulamin Rodzinnego Konkursu Ekologicznego „Eco–Moda 2019”

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Organizatorem Konkursu jest Żychliński Dom Kultury
  2. Konkurs jest realizowany w ramach działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów, popularyzowaniu idei recyklingu.
  3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, promującego ideę recyklingu i selektywną zbiórkę odpadów.
  4. Cele konkursu:
   1. propagowanie idei czystego środowiska i odpowiedzialnego, zrównoważonego gospodarowania odpadami,
   2. promowanie recyklingu jako idei zagospodarowania odpadów do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,
   3. popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów,
   4. rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 2. Zasady udziału w konkursie:
  1. Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkola oraz klas I – III wraz z rodzicami.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 16 marca 2019 roku do sekretariatu Żychlińskiego Domu Kultury.
 3. Zasady konkursu:
  1. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie: uczniowie przedszkola – grupa I, uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – grupa II.
  2. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania wraz ze swoimi rodzicami strojów ekologicznych lub ich elementów promujących ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów.
  3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.
  4. Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Warunkiem jest zachowanie ekologicznego charakteru stroju, co oznacza, że w przeważającej części powinien być wykonany z surowców wtórnych. UWAGA: w tegorocznej edycji konkursu w prezentowanym stroju powinny pojawić się przynajmniej trzy elementy obowiązkowe z podanej listy: gazety, folia bąbelkowa, folia aluminiowa, płyta CD, rolki kartonowe, tektura falista, nakrętki plastikowe, opakowania po chipsach, torby plastikowe (reklamówki)
  5. Organizator konkursu jest zobowiązany zadbać o odpowiednią oprawę muzyczną do pokazu mody ekologicznej, ale każdy uczestnik może przygotować indywidualnie swój podkład muzyczny, który wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia dostarczy do sekretariatu Żychlińskiego Domu Kultury do 16 marca 2019 roku.
  6. Prezentacja strojów ekologicznych w formie pokazu mody odbędzie się 22 marca 2019 roku o godzinie 17.00.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po pokazie mody ekologicznej.
  2. Komisja konkursowa dokona oceny zaprezentowanych strojów według następujących kryteriów:
   1. zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem i celem konkursu,
   2. pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego,
   3. estetyka wykonania
   4. sposób zaprezentowania stroju
  3. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach – uczniowie przedszkola i uczniowie klas I – III szkoły podstawowej.
  4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody lub przyznania nagród równorzędnych.
  5. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po pokazie mody ekologicznej.
 5. Sprawy różne:
  1. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
  2. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie konkursu rozstrzyga organizator konkursu, czyli Żychliński Dom Kultury.
  3. Wyniki konkursu oraz fotorelacja z konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych ŻDK.
  4. Dodatkowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć w sekretariacie ŻDK lub pod numerem telefonu 24) 351 20 57

Pliki do pobrania

Skip to content