Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Deklaracja dostępności

Żychliński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zedek.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Żychlińskiego Domu Kultury

Data publikacji strony internetowej: 2019.10.16

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@zedek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 24 351 20 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne, do którego prowadzą schody z windą dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne z sali widowiskowej od strony zachodniej oraz jedno wyjście ewakuacyjne w ciągu ewakuacyjnym z przodu budynku. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach są niedostępne pomieszczenia na piętrze. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Skip to content