Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Cennik zajęć

Lp. Rodzaj zajęć Cena Instruktor
1. Zajęcia muzyczne
gitara nauka indywidualna
120 zł / 90 min. Jacek Kurnatowski
2. Zajęcia muzyczne
pianino nauka indywidualna
45 zł / 60 min. Anna Kwiatkowska
3. Zajęcia muzyczne
pianino nauka indywidualna
45 zł / 60 min. Maciej Dzięgielewski
4. Zajęcia muzyczne – ukulele
zajęcia indywidualne
120/ 90 min. Jacek Kurnatowski
5. Zajęcia wokalne grupowe bezpłatne Maciej Dzięgielewski
7. Zajęcia wokalne indywidualne 45 zł/ 4 x 60 min. Maciej Dzięgielewski
8. Rytmika 40 zł/ 4×45 min.
20 zł pojedyncze wejście
Maciej Dzięgielewski
9. Mix taneczny 80 zł/4 x 60 min.
25 zł pojedyncze wejście
Joanna Gąsiorowska
10. Hip-hop 80 zł / 4 x 60 min.
25 zł – pojedyncze wejście
Joanna Gąsiorowska
11. Zumba 60 zł / 4 x 60 min.
20 zł pojedyncze wejście
Agnieszka Dębowska
12. Aerobik 100 zł / 8×60 min.
15 zł pojedyncze wejście
Donata Śnieć
13. Szydełkowanie i haft bezpłatnie  / 4 x 60 min.
materiały we własnym zakresie
Iwona Pełka
14. Igłą i nitką 20 zł / 4 x 90 min.
materiał we własnym zakresie
Iwona Pełka
15. Meble z Duszą
sekcja odnawiania mebli
20 zł / 4 x 120 min.
materiał we własnym zakresie
Iwona Pełka
16. Akademia Rysunku i Malarstwa bezpłatne / 4 x 60 min. Joanna Cieniewska
17. Mozaika szklana bezpłatne / 4 x 60 min.
koszt obrazu 30×30 -90 zł
Joanna Cieniewska
18. Zajęcia plastyczne
zajęcia prowadzone w grupach
bezpłatne Joanna Cieniewska
19. Zajęcia teatralne
zajęcia prowadzone w grupach
bezpłatne Katarzyna Brzozowska-
Zajączkowska
20. Język angielski
zajęcia indywidualne i grupowe
Zajęcia indywidualne – 60 zł / 60 min.
Zajęcia w grupie 2 osobowej – 40 zł /60 min. od osoby
Zajęcia w grupie 3 i więcej – 30 zł / 60 min. od osoby
Justyna Żyto
Aneta Krakus
Magdalena Petelewicz
21. Joga 200 karnet 8 zajęć / 300 zł karnet 16 zajęć_/75 min.
pojedyncze wejście – 40 zł
Zbigniew Majer
22. Crossfit 50 zł karnet 4 zajęcia_/ 50 min
pojedyncze wejście – 15
Małgorzata Andrzejczyk
23. Tabata 50 zł karnet 4 zajęcia_ /50 min.
pojedyncze wejście – 15 zł
Małgorzata Andrzejczyk

Opłata za wszystkie zajęcia taneczne jest uiszczana na początku każdego miesiąca.

Dom Kultury nie zwraca kosztów za zajęcia uczestnikowi, w których nie uczestniczył z przyczyn niezależnych od ŻDK

W przypadku odwołania zajęć przez ŻDK – zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie lub w kolejnym miesiącu zostanie przyjęta mniejsza kwota za zajęcia.

Skip to content