Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Klub Krasnala

– Czyś już wymyśliła bajkę o krasnalu? – pytają wszyscy, bo się widać od Tadeuszka wszystkiego dowiedzieli.
– Owszem, wymyśliłam – mówię. – Siadajcie i posłuchajcie: „Był sobie raz krasnal…”

Tak zaczyna się baśń o krasnalu Hałabale, który już od 1936 roku zabawia polskie dzieci. My w Żychlińskim Domu Kultury stworzyliśmy Klub Krasnala, którego celem jest edukacja dzieci poprzez zabawę oraz by rodzice czerpali satysfakcję i zadowolenie ze spędzonego wspólnie czasu ze swoją pociechą. W Klubie Krasnala dbamy zarówno o to by Dzieci cieszyły się zabawą, jak również kształtowały i rozwijały swoje uzdolnienia: plastyczne, muzyczne, ruchowe. Dbamy również o to aby Klub Krasnala był miejscem do którego dzieci będą chodziły chętnie, nauczą się wielu rzeczy, zawrą nowe przyjaźnie. Do naszego klubu zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2 do 4 lat wraz z rodzicami/opiekunami. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w poniedziałki i piątki od 9.30 do 11.30. Instruktorem w Klubie Krasnala jest Anna Kmieciak. Opłata za zajęcia wynosi miesięcznie 10 zł.

Regulamin uczestnictwa w „Klubie Krasnala”

  1. W odpłatnych zajęciach mogą brać udział dzieci od 2 do 4 roku życia, które przyjdą do klubu pod opieką rodziców/opiekunów.
    Opłata za 8 spotkań w miesiącu wynosi 10 zł – opłata nie podlega zwrotowi.
  2. Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek przebywać wraz z dziećmi na zajęciach w wyznaczonej przez organizatora „Klubu Krasnala” sali. Organizatorem „Klubu Krasnala” jest Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka
  3. Zajęcia w „Klubie Krasnala” odbywać się będą 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki od 9.30 do 11.30.
  4. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/ opiekun bierze odpowiedzialność  za stan zdrowia dziecka, jest świadomy jego kondycji fizycznej i zdrowotnej.
  5. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez rodzica/opiekuna.
  6. W Żychlińskim Domu Kultury obowiązuje RODO, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
    UWAGA! Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/opiekun jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu i na potrzeby uczestnictwa dziecka w zajęcia organizowanych w Żychlińskim Domu Kultury.
Skip to content