Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Wracamy z zajęciami

W związku ze znoszeniem kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19, Żychliński Dom Kultury będzie stopniowo wznawiał zajęcia w nowych warunkach sanitarnych, tzn:

 • zajęcia prowadzone będą w małych grupach,
 • liczebność grup będzie zależna od warunków pracy i powierzchni pomieszczeń do zajęć,
 • uczestnik może wziąć udział w zajęciach po podpisaniu stosownego oświadczenia,
 • informacje o tym, które zajęcia i kiedy zostaną uruchomione podamy sukcesywnie na stronie Domu Kultury,
 • nadal większość działań prowadzonych będzie on-line,
 • w sprawie udziału w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z instruktorem bądź
  z sekretariatem Żychlińskiego Domu Kultury tel. 24 351 20 57

Prosimy o uważne śledzenie strony internetowej Żychlińskiego Domu Kultury.
Informacje o zajęciach będą stale aktualizowane.

Oświadczenie

W przypadku deklaracji udziału w zajęciach stacjonarnych, przed podpisaniem oświadczenia prosimy o wnikliwe zapoznanie się z jego treścią. Deklaracje należy wydrukować, podpisać i dostarczyć instruktorowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Zapisy na poszczególne zajęcia tymczasowo wstrzymane z powodu braku wolnych miejsc.
O pojawieniu się wolnych miejsc na poszczególnych zajęciach będziemy informować na bieżąco.

Rozkład zajęć w dniach 1-5.06.2020

Poniedziałek
18.15-19.00 Język angielski, Sala nr 10, Justyna Żyto
18.00-19.00 Aerobik, Sala widowiskowa, Donata Śnieć
19.30-20.30 Aerobik, Sala widowiskowa, Donata Śnieć

Wtorek
14.30-15.30 Hip-hop, Sala widowiskowa, Joanna Gąsiorowska
16.00-17.00 Cheerleaderki, Sala widowiskowa, Joanna Gąsiorowska
17.30-18.30 Akrobatyka, Sala widowiskowa, Joanna Gąsiorowska
19.00-19.50 Zajęcia 3 w 1, Sala widowiskowa, Joanna Gąsiorowska

Środa
16.00-19.00 Język angielski, Sala nr 10, Justyna Żyto
18.00-19.00 Aerobik, Sala widowiskowa, Donata Śnieć
19.30-20.30 Aerobik, Sala widowiskowa, Donata Śnieć

Czwartek
16.00-16.45 Rozśpiewani, Scena, Renata Mosiołek
17.00-17.45 Rozśpiewani, Scena, Renata Mosiołek
18.00-19.00 Język angielski, Sala nr 10, Justyna Żyto

Piątek
14.00-16.00 Język angielski, Sala nr 10, Justyna Żyto

Regulamin w nowych warunkach sanitarnych

Regulamin przebywania i korzystania z pomieszczeń Żychlińskiego Domu Kultury z związku z prowadzoną działalnością.

 1. Na terenie placówki może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Na terenie placówki nogą przebywać osoby, które nie miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nikt z członków jej najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie.
 3. Osoby przebywające w placówce, w tym rodzice dzieci biorących udział w zajęciach Domu Kultury są świadome pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do ŻDK w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 4. Osoby przebywające w ŻDK, w tym dzieci rodziców biorących udział w działaniach Domu Kultury przyjmują do wiadomości, że pomimo wprowadzonych ograniczeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych na terenie placówki nie jest możliwe w 100% wykluczenie możliwości zarażenia.
 5. Uczestnictwo w zajęciach stałych jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu lub instruktora o chęci uczęszczania na zajęcia i po podpisaniu stosownego oświadczenia dostępnego na naszej stronie internetowej (oświadczenie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć!).
 6. W celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego ograniczona została liczebność odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów (maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniu została umieszczona na drzwiach poszczególnych pomieszczeń). W razie konieczności dokonana zostanie zmiana planu zajęć.
 7. Każda osoba wchodząca na teren placówki jest zobowiązana do dezynfekcji rąk bezpośrednio przy wejściu do placówki, posiadania ochrony ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
 8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci do/z placówki nie wchodzą na teren placówki jeśli nie jest to konieczne. W miarę możliwości przyprowadzanie/odbieranie dzieci odbywa się w przedsionku domu kultury.
 9. Poza pracownikami i odbiorcami działań Żychlińskiego Domu Kultury osoby trzecie nie mogą wchodzić do sal!
 10. Dotychczasowe godziny zajęć nie obowiązują. Aktualny plan zajęć (na bieżąco modyfikowany i aktualizowany ) znajduje się na stronie internetowej Domu Kultury.
  O szczegóły dopytujemy telefonicznie tel. 24 351 20 57.
 11. Zajęcia indywidualne ( prowadzący + uczestnik dostosowanie do powierzchni sali zgodnie z wytycznymi ministra,) odbywają się w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. Po zakończonych zajęciach następuje 15 min. przerwa na dezynfekcję i wywietrzenie pomieszczenia.
 12. zajęcia grupowe (prowadzący +12 uczestników, dostosowanie do powierzchni sali zgodnie z wytycznymi ministra) odbywają się w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 10 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. Po zakończonych zajęciach następuje 30 min przerwa na dezynfekcję i wywietrzenie pomieszczenia.
  Zasady korzystania z sali:
  1. na sali może przebywać maksymalnie jedna grupa (12 osób + 1 instruktor)
  2. nie można korzystać z szatni
  3. podczas zajęć na sali nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, wskazane zachowanie dystansu społecznego 2 m
  4. zaleca się korzystanie z osobistego sprzętu treningowego
  5. należy dezynfekować ręce przy wejściu i wyjściu z sali
 13. Każdy uczestnik zajęć zostanie poddany badaniu temperatury przed wejściem na obiekt ŻDK.
 14. Każdy uczestnik zajęć zostanie poinformowany o przestrzeganiu nowych warunków sanitarnych dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa.
 15. Wszystkie osoby przebywające na terenie placówki zobowiązane są do reagowania na polecenia, nakazy i zakazy pracowników Domu Kultury wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego.
 16. Zajęcia w Klubie Krasnala, Klubie Seniora, Uniwersytecie Trzeciego Wieku pozostają zawieszone.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2020 r. do odwołania.

Skip to content