Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Benefis Kapeli Dobrzeliniacy. Jubileusz 40-lecia obecności na scenie.

Ostatnia niedziela w Żychlińskim Domu Kultury minęła w niezwykle ciepłej i przyjemnej atmosferze, mimo tak niekorzystnej aury pogodowej na zewnątrz. 28 października o godzinie 17.00 odbył się Benefis Kapeli Dobrzeliniacy z okazji 40-lecia działalności na scenie oraz jubileusz 30-lecia obecności w kapeli pana Sławomira Czekalskiego. To właśnie pan Sławek grając na harmonii trzyrzędowej, jest najdłużej działającym członkiem zespołu. Skład kapeli tworzy również skrzypaczka Maria Stępień i grający na barabanie Mieczysław Stańczyk. Benefis przywiódł wielu mieszkańców Żychlina, którzy obok zaproszonych gości, oficjeli oraz członków rodzin kapeli wypełnili salę widowiskową ŻDK. Niedzielny wieczór pełen był wzruszeń i wspomnień, dzięki którym niejednemu z obecnych na widowni zakręciła się łza w oku.
Imprezę poprowadzili Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Pani Magdalena Modrzejewska – Rzeźnicka oraz instruktor muzyczny Pan Witold Figurski. Swoją opowieścią nakreślili oni dużą część historii powstania i funkcjonowania kapeli, uzyskanych nagród i wyróżnień oraz dokonań jakich ma ona na swoim koncie. Ich prezentacja uzupełniana była przez pokaz fotografii z ostatnich 40 lat oraz nagrań i teledysków. Widownia miała okazję zobaczyć fragmenty filmów poświęconych „Dobrzeliniakom” oraz samej postaci pana Sławka Czekalskiego – „W drodze” oraz „Szlakiem Kolberga”. Podkreślony został dorobek artystyczny kapeli – mogliśmy nie tylko dowiedzieć się jak wiele miast czy festiwali odwiedzała ona podczas swojej kariery scenicznej, ale również z jak wieloma artystami współpracowała. Zaznaczona została dotychczasowa współpraca z różnego rodzaju fundacjami i stowarzyszeniami, np. Fundacją Po Staremu czy Muzyka Zakorzeniona oraz publikacje i projekty zrealizowane wraz z kapelą w całym kraju. Jednym słowem ogół informacji był tak obszerny, że nie starczyło by jednego wieczoru na podkreślenie wkładu jaki Kapela Dobrzeliniacy, a w szczególności Pan Sławomir Czekalski wnosi w propagowanie i kultywowanie muzyki ludowej w naszym kraju, a przede wszystkim w promocję Żychlińskiego Domu Kultury i Gminy Żychlin. Część artystyczna jubileuszu miała charakter dynamiczny dzięki przeplataniu się zarysu historii z występami scenicznymi. Goście i widzowie mieli szansę zobaczyć występ Zespołu Ludowego z Łącka wraz z 5 wokalistkami, występ Zosi Cieniewskiej z Kacprem Falkowskim i Antoniny Zielińskiej oraz Klaudii Piątkowskiej, prawnuczki jednego z muzyków kapeli, ś.p. Zenona Idzikowskiego. Swoim występem zaszczyciły nas również dwie łódzkie kapele ludowe, Napięcie i Ostatki, które zostały na tą okazję zaproszone przez samych „Dobrzleiniaków”. Utwór „Dla Elizy” na fortepianie zaprezentowała również Alicja Ranachowska – reprezentantka sekcji muzycznej ŻDK.
Benefis był również okazją do podsumowania projektu, który Żychliński Dom Kultury realizował wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin, a którego to działania poświęcone były właśnie jubileuszowi naszej kapeli. Projekt „40 lat minęło jak jeden dzień…jubileusz Kapeli Dobrzeliniacy” składał się z cyklu działań kulturalnych, w których brały udział dzieci z całego powiatu kutnowskiego, a głównie z naszej gminy. Zrealizowany został plener malarski pt. „Wieś w barwach jesieni” dla uczniów szkół podstawowych i średnich, podczas którego uczestnicy skorzystali ze scenerii Skansenu w Maurzycach. Prace wzięły udział w konkursie z nagrodami. Dla najmłodszych zorganizowany został konkurs plastyczny na najpiękniejszą laurkę, pt. „ Laurka dla Kapeli Dobrzeliniacy” oraz przegląd piosenki ludowej pt. „Na ludową nutkę”. Laureaci wszystkich trzech konkursów otrzymali swoje nagrody podczas benefisu. Niektórzy mieli również szanse zaprezentować swój talent podczas jubileuszu. Niestety obszerny program imprezy nie pozwolił na wykonanie nagrodzonych występów wszystkim uczestnikom konkursu. Mimo wszystko dzieci wytrwały do końca i odebrały swoje nagrody oraz uświetniły swoją obecnością udział w tak ważnych dla naszego miasta obchodach. Zebrane laurki zostały ofiarowane Kapeli Dobrzeliniacy. Nie był to jedyny dla nich prezent tego wieczoru. Członkowie kapeli zostali uhonorowani statuetkami oraz pamiątkową tablicą podarowaną przez Burmistrza Gminy Żychlin Grzegorza Ambroziaka oraz Przewodniczącą Rady Miasta Elżbietę Tarnowską. Żychliński Dom Kultury podarował swojej kapeli pamiątkowe statuetki oraz podziękowania wraz z kwiatami. Życzeniom i prezentom nie było końca. Nie zabrakło również pięknego i smacznego tortu ufundowanego przez Burmistrza Gminy Żychlin oraz tradycyjnego „Sto lat” odśpiewanego przez całą salę. Na koniec sami Jubilaci, niezwykle wzruszeni zaprezentowali swój talent na scenie. Imprezie towarzyszyła wystawa fotografii, nagród i dyplomów oraz wzmianek prasowych, które można było odwiedzić w czasie benefisu. Wszystkim przybyłym bardzo dziękujemy a Kapeli Dobrzeliniacy życzymy kolejnych sukcesów i niejednego tak wzruszającego benefisu.

Skip to content