Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Powstańcom chwała!

W roku 2024 przypada 161 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, największego w XIX wieku polskiego zrywu niepodległościowego. Powstanie, choć zakończyło się klęską, stało się „niedoścignionym ideałem zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce”.
Bohaterskim powstańcom należy się pamięć i szacunek kolejnych pokoleń, dlatego też w niedzielę mieszkańcy Żychlina mogli wziąć udział w uroczystościach miejskich poświęconych tej doniosłej rocznicy.

Uroczystości rozpoczęły się na Cmentarzu Parafialnym w Żychlinie, gdzie dokonano odsłonięcia dwóch nagrobków weteranów Powstania 1863 – podporucznika Kacpra Wojcińskiego , Jakuba Nowakowskiego. W uroczystości wziął udział Komendant Główny Towarzystwa „Strzelec”st. inspektor TS Dariusz Nowiński oraz przedstawiciele żychlińskich instytucji i organizacji. Wśród obecnych znajdowała się praprawnuczka Jakuba Nowakowskiego, p. Elżbieta Słabik.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy udali się do Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie, gdzie w asyście Pocztów Sztandarowych odbyła się uroczysta Msza w intencji walczących o niepodległość Ojczyzny, którą sprawował Ks. Proboszcz Wiesław Frelek.

Po Mszy Świętej zebrani udali się pod tablicę poświęconą Powstaniu Styczniowemu. Tam w okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Gminy Żychlin, Grzegorz Ambroziak przypominał o osobach wywodzących się z Żychlina, które uczestniczyły w Powstaniu Styczniowym, a p. Dariusz Nowiński, st. inspektor TS opowiedział o projekcie „Wierni Polsce”, w ramach którego wykonano pięć nowych nagrobków dla weteranów z lat 1863-1863 , w tym dwóch na żychlińskim cmentarzu.

Serdeczne podziękowania składamy Towarzystwu „Strzelec” za to, że dzięki realizowanemu przez nich projektowi mogliśmy upamiętnić naszych bohaterów Powstania Styczniowego. Dziękujemy OSP Żychlin, Urzędowi Gminy Żychlin, Związkom Zawodowym „Solidarność – EMIT”, Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie za wydelegowanie Pocztów Sztandarowych i liczny udział w obchodach, a Oliwii Sobierańskiej za przepiękne wykonanie pieśni „Rozkwitały pąki białych róż” podczas rocznicowych uroczystości.

Skip to content