Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Pierwsza Konferencja dla Seniorów już za nami!

„Starzy ludzie i dzieci wiedzą, jak żyć.
Ci, którzy stoją na początku i końcu drogi, bawią się najlepiej. Mają w nosie, co myślą inni. Albo są za młodzi, żeby wiedzieć, że powinni się tym przejmować,

albo za starzy, żeby ich to obchodziło.”
Regina Bratt

Z okazji Światowego Dnia Seniora, przypadającego na 14 listopada, postanowiliśmy w Żychlińskim Domu Kultury z tej okazji zorganizować dla Mieszkańców Żychlina i okolic konferencję tematyczną, koncentrującą się wokół tematyki zdrowia i potrzeb Seniorów.

Jak możemy zaobserwować, Seniorzy są dużą i bardzo znaczącą grupą w strukturze demograficznej naszego miasta. Od wielu lat widzimy zaangażowanie Seniorów i ich dążenia, by zachować zdrowie, radość życia i satysfakcję poprzez udział w różnego aktywnościach, proponowanych przez instytucje miejskie. Cieszymy się, że nasz Dom Kultury stanowi ważne miejsce na tej mapie miejsc przyjaznych Seniorom. Czerpiemy wiele satysfakcji z kontaktu z odwiedzającymi Dom Kultury Seniorami, doceniamy możliwość wymiany międzypokoleniowej i staramy się tak konstruować naszą ofertę kulturalną i edukacyjną, by zasięg tej wymiany mógł się zwiększać.

Właśnie dlatego narodził się pomysł Konferencji dla Seniorów „Recepta na zdrowie!”, nad którą długo pracowaliśmy, by przygotować program atrakcyjny dla Seniorów, ale nie tylko dla nich, bo udział w Konferencji był otwarty dla wszystkich. W rozłożonych na dwa dni – 14 i 15 listopada 2023 roku zaproponowaliśmy Mieszkańcom osiem interesujących wykładów, panel dyskusyjny, koncert i spektakl, oraz bezpłatne badania wzroku, słuchu i analizę pomiarów składu ciała.

I tak, 14 listopada 2023 nasza konferencja rozpoczęła się od wykładu inauguracyjnego, który wygłosiła p. Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka. Kolejną prelegentka była p. Ewa Omer, specjalista-trycholog, która w wykładzie „Co można wyczytać z włosa?” przedstawiła dziedzinę nauki, którą się zajmuje i omówiła najważniejsze zasady właściwej pielęgnacji włosów (więcej na ten temat i na temat pozostałych wykładów dowiedzą się Państwo z materiałów pokonferencyjnych, które udostępnimy później). Równolegle uczestnicy konferencji, jak i zainteresowani Mieszkańcy mogli wziąć udział w bezpłatnych badaniach słuchu (prowadzonych przez Salon Geers Dobry Słuch z Kutna) i wzroku (prowadzonych przez OPTO-BUS).

Pani Ewa Omer, trycholog podczas wręczenia voucherów na bezpłatną konsultację, ufundowanych przez. p. Ewę. Dziękujemy za przemiłą niespodziankę!

Kolejna propozycją było spotkanie z Przedstawicielkami Klubu Łódzkich Amazonek i Klubu Kutnowskich Amazonek, p. Dorotą Pasińską i p. Dorotą Grabowską, które w prelekcji „Warto się badać, warto żyć” mówiły wiele o konieczności samobadania w kontekście chorób nowotworowych, można było również skorzystać z przywiezionych przez prelegentki fantomów, na których można było dotykowo sprawdzić, jak manifestuje się rak piersi.

Pani Dorota Pasińska, położna instruuje, jak poprawnie wykonać samobadanie piersi
Pani Dorota Grabowska odpowiada na pytania Seniorów na temat profilaktyki raka piersi.

W kolejnym wykładzie „Zespół stopy cukrzycowej i jak mu zapobiegać”, przygotowanym przez p. Katarzynę Italiano, dyplomowaną pielęgniarkę, zajmującą się również podologią, dowiedzieliśmy się wielu cennych informacji na temat właściwej pielęgnacji stóp, zwłaszcza w przypadku osób chorujących na cukrzycę.

Pani Katarzyna Italiano dzieli się wiedzą na temat właściwej pielęgnacji stóp

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji swój wykład „Dlaczego zioła nie działają?” wygłosił p. Michał Konkel, biolog,archeobotanik i zielarz-fitoterapeuta, w którym mówił, jakich błędów należy unikać w pracy z ziołami.

Pan Michał Konkel, biolog, archeobotanik, zielarz-fitoterapeuta opowiadał o tym, co zrobić, żeby zioła jednak działały.


Po wysłuchaniu wykładów, uczestnicy mogli obejrzeć wystawę przygotowaną przez p. Joannę Cieniewską i Iwonę Pełkę prac wykonanych przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żychlinie w ramach sekcji artystycznych: Akademia Rysunku i Malarstwa, Mozaika szklana i Rękodzieło artystyczne.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był koncert „Powróćmy jak za dawnych lat…” w wykonaniu duetu MD&MD, czyli Michał Domagała i Maciej Dzięgielewski z gościnnym udziałem solistki, Michaliny Przybyłowskiej. W swoim programie artyści piosenki z okresu dwudziestolecia międzywojennego jak również znane i lubiane utwory późniejsze. Licznie zgromadzona publiczność bawiła się na koncercie przedni – serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i obecność.

Natomiast 15 listopada, w drugim dniu konferencji mieliśmy okazje spotkać się z przedstawicielkami Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, mł. asp. Darią Olczyk i mł. asp. Katarzyną Wasiak. Panie przedstawiły założenia programu „Bezpieczny Senior” i przekazały cenne informacje, jak uniknąć czyhających na Seniorów zagrożeń, zarówno w realnym życiu, jak i w cyberprzestrzeni.

Przedstawicielki Powiatowej Komendy Policji w Kutnie, mł. asp. Daria Olczyk i mł. asp. Katarzyna Wasiak

Kolejny prelegent, p. Łukasz Antczak, Prezes Stowarzyszenia „Seniorzy i Pokolenia” w ciekawy sposób omówił temat „Potrzeby społeczne współczesnych emerytów”.

Prezes Stowarzyszenia „Seniorzy i Pokolenia”, pan Łukasz Antczak

Kolejny wykład „Zalety hydroterapii i leczenia wodorem” wygłosiła p. Anna Osińska, zajmująca się wodoroterapią, który wyjątkowo zaciekawił publiczność, jako że dla wielu ze słuchaczy był to nowe informacje na temat tej metody terapeutycznej.

Pani Anna Osińska opowiada słuchaczom o zaletach wodoroterapii.

Pani Olga Wojtysiak, mgr dietetyk w przystępny sposób omówiła założenia diety właściwej dla Seniorów oraz przeprowadziła dla wszystkich chętnych analizę składu ciała.

Pani mgr Olga Wojtysiak, dietetyk o zdrowym żywieniu Seniora

Część wykładową podsumował p. Grzegorz Ambroziak, Burmistrz Gminy Żychlin, który w swoim wystąpieniu „Seniorzy dobrem wspólnym społeczności lokalnych” podkreślał rangę tej grupy w tworzeniu struktury społecznej.

Pan Grzegorz Ambroziak, Burmistrz Gminy Żychlin w wykładzie podsumowującym Konferencję dla Seniorów


Kolejną propozycją był panel dyskusyjny Organizacji Seniorskich „Prezentacja osiągnięć oraz planów”, w którym udział wzięli p. Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka, Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury, p. Grzegorz Ambroziak, Burmistrz Gminy Żychlin, p. Wanda Modrak, Przewodnicząca Zarządu Koła Miejskiego Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żychlinie, p. Anna Wrzesińska, Prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, p.Łukasz Antczak, Prezes Stowarzyszenia „Seniorzy i Pokolenia”, p. Włodzimierz Rzeźnicki, koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Żychlińskim Domu Kultury.

Kolejnym punktem programu Konferencji była prezentacja i wystawa prac Seniorów z Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąbinie. Prace są efektem wieloletnich działań artystycznych pod kierunkiem p. Iwony Motylewskiej – Białek.

Bardzo wzruszającym podsumowaniem drugiego dnia i całej Konferencji był spektakl „Nie odkładajcie na później…” na podstawie tekstów Agnieszki Osieckiej w wykonaniu aktorów z Amatorskiego Teatru Niewielkiego z Gabina. Spektakl został przygotowany pod kierunkiem p. Agnieszki Wichrowskiej. Zgromadzona na sali publiczność owacjami na stojąco podziękowała aktorom, wyrażając tym samym podziw i uznanie dla ich kunsztu i zaangażowania.

Były to dwa dni wytężonej pracy, ale dla nas bardzo satysfakcjonujące. Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim wykładowcom i prelegentom, którzy przyjęli nasze zaproszenia, partnerom naszego wydarzenia – Salonowi Geers Dobry Słuch oraz firmie OPTO-BUS, artystom, którzy zechcieli uświetnić nasze wydarzenie – Agnieszce Wichrowskiej i Amatorskiemu Teatrowi Niewielkiemu z Gąbina, Iwonie Motylewskiej-Białek i Klubowi Seniora oraz Uniwersytetowi Trzeciego Wieku z Gąbina, Michałowi Domagała, Maciejowi Dziegielewskiemu i Michalinie Przybyłowskiej – Md&MD i Goście oraz Joannie Cieniewskiej oraz Iwonie Pełce wraz z uczestnikami sekcji Akademii Rysunku i Malarstwa, Mozaiki szklanej oraz Rękodzieła Artystycznego UTW w Żychlinie.

„Nie ma nic piękniejszego niż starość,
kiedy już zrozumiemy, jakie rzeczy są naprawdę ważne”
Helen Mirren

Skip to content