Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Kopernikowskie akcenty w Żychlińskim Domu Kultury.

Jak pamiętamy, rok 2023 został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika, wielkiego Polaka, wybitnego astronoma, którego zasługi dla rozwoju nauki są nieocenione.
W Żychlińskim Domu Kultury również chcieliśmy zaakcentować obchody Roku Kopernika i zaproponowaliśmy dwa wydarzenia z nim związane. Pierwszym z nich był Konkurs Plastyczny „Nietypowy portret Mikołaja Kopernika” dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 3 listopada 2023, o czym informowaliśmy na naszych stronach.

Równolegle dzięki uprzejmości Towarzystwa im. F. Chopina Koło w Sannikach mogliśmy udostępnić do zwiedzania wystawę prac wykonanych przez młodzież ze szkół polonijnych na świecie w ramach konkursu „Portret Mikołaja Kopernika”. Wystawę przygotowała Fundacja Portretu Barbary Hamilton, Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego towarzystwa na Obczyźnie i wspomniane już Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Sannikach.
Z tej okazji zaprezentowaliśmy również prace laureatów naszego konkursu i, proszę nam wierzyć, nie odbiegały one poziomem od prac w konkursie polonijnym.

W niedzielę, 12 listopada 2023 goście, którzy przybyli na koncert fortepianowy mogli obejrzeć prezentowane prace i porozmawiać z p. Urszulą Weber-Król, przewodniczącą Stowarzyszenia „Blisko dziecka” w latach 2004-2022, autorką artykułów i notatek do „Zeszytów Kutnowskich”, prywatnie, jak okazało się dzięki badaniom genealogicznym przeprowadzonym przez p. Urszulę – potomkinią babci Kopernika. Za ciekawą pogawędkę serdecznie dziękujemy.
Towarzystwu im. F. Chopina koło w Sannikach dziękujemy za udostępnienie wystawy.

Skip to content