Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Strach ma wielkie oczy – spektakl w wykonaniu Grupy T z Torunia

Spektakl „Strach ma wielkie oczy”, który przygotowała Grupa T z Torunia dotyka zagadnień przemocy, agresji i prześladowania, negatywnych zjawisk coraz bardziej powszechnymi wśród dzieci i młodzieży. Był to drugi ze spektakli o tematyce profilaktycznej, zaprezentowany przez Grupę T z Torunia we wtorek 29 marca 2022 roku.
Przemoc jest szczególnie groźna, powoduje efekt domina, przez co współwinni są także ci, którzy nie zgadzają się na nią, jednak nie reagują. Autorzy spektaklu chcą uświadomić młodego widza, że kluczem do przerwania spirali przemocy jest przerwanie milczenia i zwrócenie się o pomoc, a w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami przemocy nie jesteśmy bezradni.
Na ten spektakl zaprosiliśmy uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w przedstawieniu.

Włodzimierz Rzeźnicki

Skip to content