Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Przystanek Kultura Musical

Już w sierpniu, między innymi w Żychlińskim Domu Kultury będzie realizowany Projekt „Przystanek Kultura Musical” ma na celu ułatwienie dostępu do kultury seniorom

zamieszkującym małe miejscowości na terenie województwa łódzkiego tj. Lututów, Złoczew, Szadek,Działoszyn, Żychlin, Przedbórz, Krośniewice, Sulejów, ich zaangażowanie oraz integracja.

Zadanie polega na przygotowaniu programu edukacyjnego przeznaczonego dla seniorów czyli cyklu warsztatów, których celem jest wyposażenie uczestników w wielość narzędzi pracy twórczej w zakresie teatru i świadomego odbioru kultury.

Biorący udział w projekcie seniorzy zostaną zapoznani z ofertą łódzkiej instytucji kultury – partnera projektu tzn. Teatru Muzycznego w Łodzi.

Seniorzy wezmą udział w czterech typach warsztatów:

1. Świat musicalu – to wprowadzenie do świata musicalu w formie interaktywnego wykładu z

historii gatunku przeplatanego utworami musicalowymi w wykonaniu solistki Teatru Muzycznego w Łodzi, Emilii Klimczak. Wykład – połączony będzie z warsztatami dotyczącymi procesu powstawania spektaklu muzycznego (od castingu do podniesienia kurtyny). Uczestnicy nie tylko poznają historię musicalu, ale również wezmą udział w symulowanej próbie stolikowej.

2. Warsztaty aktorskie – warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznają się z

podstawowymi elementami pracy twórczej. Uczestnicy będą pracować nad wyraźnym i głośnym

mówieniem, pobudzać swoją wyobraźnię i abstrakcyjne myślenie poprzez ćwiczenia

improwizacyjne i elementarne zadania aktorskie, ale przede wszystkim skupią się na podstawach, czyli pracy nad swobodą mówienia, interpretacją tekstu literackiego oraz jego wyrazem artystycznym w wypowiedzi scenicznej.

3. Warsztaty wokalne – zajęcia obejmują ćwiczenia z odsłuchem, oddechowe, relaksacyjne oraz

podstawy z zakresu impostacji głosu (wprowadzenie do pracy z rezonatorami i podparciem

oddechowym). Przeprowadzone zostaną także ćwiczenia relaksacyjne, aby pozbyć się

nagromadzonych napięć i blokad w ciele. Uczestnicy pracować będą nad świadomością dźwięku i artykulacji, poprzez koncentrowanie uwagi na słowie mówionym/śpiewanym. W programie warsztatów znajduje się również nauka i interpretacja piosenki musicalowej.

4. Warsztaty taneczne – warsztaty taneczne i rytmiczno-ruchowe, których celem jest zapoznanie

sięz ruchem scenicznym oraz przygotowanie krótkiej choreografii Broadway jazz – ekspresyjnej

formie tańca, typowej dla teatrów musicalowych oraz kabaretów na Broadwayu.

Wszyscy zainteresowani dołączeniem do projektu mogą zapisywać się na zajęcia w

lokalnych ośrodkach kultury, które znajdują się na liście:

l Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie

l Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

l Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

l Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie

l Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie

l Żychliński Dom Kultury

l Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie

l Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku

Termin realizacji projektu: sierpień-listopad 2021

Projekt „Przystanek Kultura – Musical” realizowany jest w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Zapisy i więcej informacji o projekcie
pod nr tel 24 351 20 57 lub 500 301 405

Skip to content