Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Najpiękniejsza przyśpiewka dożynkowa w wykonaniu Śleszynianek

Rozstrzygnięty został konkurs na Najpiękniejszą Przyśpiewkę Dożynkową, zorganizowany przez Powiat Kutnowski z okazji tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych. Pierwsze miejsce zajęła przyśpiewka w wykonaniu Zespołu Wokalno-Instrumentalnego Śleszynianki z gm. Żychlin (130 pkt), drugie miejsce zajął Mieczysław Cichocki z Orłowa-Kolonii w gm. Bedlno (95 pkt), a III miejsce – Agnieszka Ziółkowska z Kutna (80 pkt). Wyróżniono przyśpiewkę zespołu Oktawa z Nowych Ostrów. – Celem konkursu jest kultywowanie i popularyzowanie tradycji ludowych przyśpiewek oraz gry na instrumentach ludowych oraz promowanie amatorskiej twórczości i lokalnego folkloru – mówi Tomasz Walczewski, członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego i członek komisji konkursowej. W jury zasiedli: Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski, Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Marek Ciąpała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego, Marek Drabik – Radny Rady Powiatu Kutnowskiego, Elżbieta Milczarska- Radna Rady Powiatu Kutnowskiego, Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice, Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce, Małgorzata Przygodzka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka – Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury, pracownicy Referatu Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kutnie. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Z laureatami będziemy się kontaktować indywidualnie.

Skip to content