Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Eko-wiedza 2020 online

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich do udziału w konkursie ekologicznym „Eko-wiedza 2020” online.
Konkurs jest ostatnim z konkursów zaproponowanych w ramach działań projektowych realizowanych przez Żychliński Dom Kultury ze środków Fundacji ORLEN. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konkurs odbędzie się online. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy stowarzyszenie@zedek.pl

Zapraszamy serdecznie, atrakcyjne nagrody czekają na Was!

Regulamin Konkursu „Eko–wiedza 2020” (online)
 1. Postanowienia ogólne:
  1) Organizatorem Konkursu jest Żychliński Dom Kultury.
  2) Organizator powoła Komisję Konkursową, która będzie nadzorować prawidłowy przebieg konkursu.
  3) Wszelkie informacje dotyczące konkursu można pobrać ze strony www.zedek.pl Ewentualne zmiany i modyfikacje regulaminu konkursu Organizator będzie zamieszczał na wskazanej powyżej stronie.
  4) Konkurs rozpoczyna z dniem 7.09.2020 i trwać będzie do 15.10.2020 roku
  5) Konkurs jest realizowany w ramach działań edukacyjnych w zakresie:
  • prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
  • popularyzowaniu idei recyklingu,
  • przeciwdziałaniu skutkom emisji gazów cieplarnianych,
  • ochronie zagrożonych gatunków flory i fauny,
  • sposobów niwelowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne,
  • filozofii „waste less” i jej przydatności w ochronie środowiska.
  6) Przedmiotem konkursu jest wypełnienie online formularza konkursowego udostępnionego na stronie internetowej www.zedek.pl w określonym w regulaminie konkursu czasie
  7) Cele konkursu:
  ▪ popularyzowanie postawy otwartości i zaangażowania w problemy współczesnego świata
  ▪ propagowanie idei czystego środowiska, połączone z poszerzaniem świadomości ekologicznej,
  ▪ popularyzowanie świadomości i wiedzy ekologicznej,
  ▪ kształtowanie właściwych postaw proekologicznych
  ▪ rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pasji i twórczych poszukiwań u dzieci i rodziców
  ▪ rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
  ▪ kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
  ▪ rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych opracowań wybranych zagadnień.
 2. Zasady udziału w konkursie:
  1) Konkurs adresowany jest dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klas średnich.
  2) Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie online formularza zgłoszeniowego przez rodziców lub prawnego opiekuna dziecka niepełnoletniego (zgłoszenia może również dokonać nauczyciel) i przesłanie go w formie skanu na adres: stowarzyszenie@zedek.pl
  3) Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 25 września 2020 roku
 3. Zasady konkursu:
  1) Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie: uczniowie klas VII – VIII – grupa I oraz uczniowie szkół średnich – grupa II.
  2) Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa, Konkurs zostanie przeprowadzony on-line. Każdy uczestnik 10 października 2020 o godzinie 12.00 musi zalogować na stronie www.zedek.pl i w ciągu 45 minut wypełnić formularz konkursowy.
  3) Formularz konkursowy składać się będzie z 10 pytań zamkniętych (test wyboru) oraz 5 pytań otwartych (opisowych).
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
  1) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 15 października 2020 . Wyniki będą udostępnione na stronie www.zedek.pl
  2) Laureatami konkursu są uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe liczby punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów laureata określa się na podstawie najkrótszego czasu udzielania odpowiedzi zarejestrowanego przez system.
  3) W konkursie w dwóch kategoriach (uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół średnich) zostaną przyznane nagrody rzeczowe w formie voucherów do indywidualnego wykorzystania o wartości:
  ◦ Miejsce I – 170 zł
  ◦ Miejsce 2 -120 zł
  ◦ Miejsce 3 -60 zł
  ◦ Wyróżnienie – 50 zł
  4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody lub przyznania nagród równorzędnych.
  5) Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 5. Sprawy różne:
  1) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
  2) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie konkursu rozstrzyga organizator konkursu, czyli Żychliński Dom Kultury.
  3) Wyniki konkursu oraz fotorelacja z konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych ŻDK.
  4) Dodatkowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć w sekretariacie ŻDK lub pod numerem telefonu (24) 351 20 57 (osoba do kontaktu – Renata Dziuba)

Konkurs ekologiczny „Eko-wiedza 2020” online rozstrzygnięty!!!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że konkurs ekologiczny „Eko-wiedza 2020″ realizowany w ramach projektu obudź w sobie ekologa!” finansowanego ze środków Fundacji ORLEN i organizowanego przez Żychliński Dom Kultury został rozstrzygnięty>

W kategorii uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej nagrody otrzymują:

Miejsce I – Zuzanna Węglewska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie.

Miejsce II – Jan Krawczyk, kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie

Miejsce III – Julia Czyżewska, kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie

Wyróżnienie – Damian Sadkowski, kl. VII, Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie

Wyróżnienie – Amelia Stępka, kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie

Wyróżnienie – Krystian Melcher kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie

W kategorii uczniowie szkół średnich:

Miejsce I – Zuzanna Jackowska, II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Września 1939 w Zespole Szkół w Żychlinie

Miejsce II – Zuzanna Kalinowska, Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie

Miejsce III – Julia Stuldych, II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Września 1939 w Zespole Szkół w Żychlinie

Wyróżnienie – Antoni Zieleniewski, Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie.

wyróżnienie – Zofia Czaja, II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Września 1939 w Zespole Szkół w Żychlinie

Wyróżnienie – Wanesa Wojtasiak, II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Września 1939 w Zespole Szkół w Żychlinie

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i zachęcamy do udziału w kolejnych naszych konkursach i projektach.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content