Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Koncert życzeń dla Taty

Wspaniałe życzenia od dzieci dla swoich Tatusiów

Życzenia dla ukochanego Tatusia, Zbigniewa Cieniewskiego od kochającej córki Zosi.

Najserdeczniejsze życzenia dla najlepszego Taty pod słońcem od dzieci, Małgosi i Jakuba

Najlepsze życzenia dla Supertaty, Mariusza Sitkiewicza od dzieci Kai i Filipa .

Piękne życzenia od kochających synów, Eliasza i Tymona dla Taty, Mariusza Mrowickiego.

Serdeczne i z serca płynące życzenia dla Taty, Pawła Bednarka od córki Alicji.

Zbliża się Dzień Taty, doskonała okazja, żeby sprawić Tacie miłą niespodziankę…
Żychliński Dom Kultury zaprasza do skorzystania z naszej propozycji – Koncert życzeń dla Taty „Życzenia z serduszka”.

Wymyślcie życzenia dla Taty, prześlijcie je do nas do 19 czerwca 2020 roku, my je nagramy, dodamy ilustrację muzyczną i umieścimy na naszym profilu na facebooku. A dokładnie w Dzień Ojca, 23 czerwca 2020 przyjdźcie razem z Tatą do naszego Domu Kultury żeby odebrać dyplom i pamiątkowy breloczek dla Taty.
Szczegóły w regulaminie poniżej lub pod nr tel. 24 350 20 57

Regulamin

Regulamin przyjmowania życzeń do audycji Koncert życzeń dla Taty „Życzenia z serduszka” organizowanej przez Żychliński Dom Kultury.

 1. Zasady przyjmowania życzeń:
  1. Zamawiający wysyła drogą mailową treść życzeń, podaje imię i nazwisko dziecka, które dedykuje życzenia, imię i nazwisko Taty, adres e-mail, numer telefonu.
  2. Życzenia należy przesyłać na adres stowarzyszenie@zedek.pl do dnia 19 czerwca 2020 włącznie.
  3. Żychliński Dom Kultury zastrzega sobie prawo do dokonania zmian stylistycznych w treści przesłanych życzeń.
  4. Żychliński Dom Kultury zastrzega sobie prawo do emitowania życzeń dla kilku osób jednym bloku (zależnie od ilości zgłoszonych życzeń)
  5. Żychliński Dom Kultury zastrzega sobie prawo do wyboru piosenek, które będą ilustracją muzyczną Koncertu życzeń dla Taty „Życzenia z serduszka”.
  6. Życzenia zostaną odczytane i nagrane przez pracowników Żychlińskiego Domu Kultury, a nagranie udostępnione na profilu społecznościowym Żychlińskiego Domu Kultury na facebooku oraz na stronie internetowej www.zedek.pl
 2. Rezygnacja z emisji życzeń:
  1. Zamawiający może zrezygnować z emisji życzeń najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem emisji.
 3. Dane osobowe:
  1. Do realizacji audycji pt. „Koncert życzeń dla Taty – Życzenia z serduszka” znajdują postanowienia art. 2 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, co oznacza, że Żychliński Dom Kultury na potrzeby realizacji audycji przetwarza dane osobowe zamawiających i odbiorców życzeń w celu publikowania ich podczas audycji.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach „Koncertu życzeń dla Taty – Życzenia z serduszka” jest Żychliński Dom Kultury z siedzibą w Żychlinie, ul. Fabryczna 3.
  3. Korzystając z możliwości wzięcia udziału w audycji pt. „Koncert życzeń dla Taty – Życzenia z serduszka” zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Żychliński Dom Kultury będzie przetwarzać jego dane oraz dane odbiorcy życzeń niezbędne do realizacji audycji. Przez dane niezbędne rozumie się imię i nazwisko odbiorcy, imię i nazwisko zamawiającego oraz miejscowość.
  4. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46WE RODO, co oznacza, że będą one wykorzystywane na potrzeby kontaktu w ramach organizacji audycji „Koncert życzeń dla Taty – Życzenia z serduszka”.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla emisji życzeń na stronach Żychlińskiego Domu Kultury.
  6. Żychliński Dom Kultury jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych zamawiającego i odbiorców jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji audycji.
  7. Zamawiającemu i odbiorcy przysługuje prawo do żądania usunięcia ich danych osobowych w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 17 RODO. Ponadto zamawiającemu przysługują także inne uprawnienia wynikające z rozdziału 3 RODO w sytuacjach i na zasadach w nim określonych, w tym m.in. możliwość dostępu do danych, ich poprawiania, przenoszenia danych.
  8. Żychliński Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zamawiającego niewłaściwych danych kontaktowych, uniemożliwiających powiadomienie go o emisji audycji.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 4. Postanowienia końcowe:
  1. W ramach akcji promującej audycję w środowisku lokalnym, każdy z odbiorców życzeń wyemitowanych podczas audycji „Koncert życzeń dla Taty – Życzenia z serduszka” otrzyma pamiątkowy breloczek z logo organizatora audycji oraz dyplom z treścią życzeń przesłanych przez zamawiającego.
  2. Żychliński Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której zamawiający przesyła życzenia do audycji „Koncert życzeń dla Taty – życzenia z serduszka”.
  3. Żychliński Dom Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
  4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Żychlińskiego Domu Kultury oraz na stronie internetowej www.zedek.pl
Skip to content