Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Aktywni z ŻDK

Żychliński Dom Kultury zaprasza do udziału w naszej nowej akcji „Aktywni z Żychlińskim Domem Kultury!”

Wydarzenie, które Państwu proponujemy to rodzaj wyzwania, polegającego na zorganizowaniu wspólnego rodzinnego spaceru, podczas którego uczestnicy wydarzenia sami opracowują sobie trasę spaceru i udokumentują jej przebycie za pomocą zdjęć, screenów z aplikacji oraz potwierdzenia przebytego dystansu.

Spróbujmy w ten sposób zaszczepić w dzieciach miłość do sportu i aktywności fizycznej. Pokażmy, że można spędzać czas razem, świetnie się bawiąc, a przy okazji poprawiać swoją kondycję zdrowotną i formę. Niech motywacją dla całych rodzin będzie wspólne działanie, rodzinna zabawa i wspaniały przykład dla najmłodszych – Mamo, Tato pokażcie swoim dzieciom, że Rodzina ma moc!

Co należy zrobić?

 1. Zapoznaj się z regulaminem poniżej.
 2. Wyślij email ze zgłoszeniem na adres stowarzyszenie@zedek.pl
 3. Odbierz identyfikator startowy dla rodziny w ŻDK
 4. Zrealizuj zadanie
 5. Prześlij potwierdzenie wykonania zadania zgodnie z regulaminem wydarzenia.

Zapraszamy Was do wspólnej aktywności dla zdrowia, dla kondycji, dla dobrego samopoczucia. Regulamin akcji dostępny jest poniżej a dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu 24 351 20 57.
Na zdjęciach przykładowy pakiet upominkowy dla uczestników wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy aktywne rodziny do udziału w akcji!

Regulamin

Warunki udziału w wydarzeniu:

 1. zgłoszenie się do udziału w wydarzeniu poprzez przesłanie maila na adres stowarzyszenie@zedek.pl zawierającego określone w regulaminie informacje o uczestnikach wydarzenia. Zgłaszać można się od 15 czerwca do 19 czerwca 2020
 2. opracowanie trasy spaceru – dystans 3 km,
 3. podpisanie stosownych oświadczeń i odebranie identyfikatora startowego dla rodziny w dniu 22 czerwca 2020 od godziny 10.00 do 15.00 (Żychliński Dom Kultury),
 4. zrealizowanie zadania w terminie pomiędzy 26 czerwca a 5 lipca 2020 roku
 5. potwierdzenie wykonania zadania (w postaci zdjęć z trasy lub screenów z wybranej przez uczestników aplikacji do biegania lub innej pozwalającej potwierdzić pokonany przez uczestników dystans) zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.
 6. odbiór upominków nastąpi w dniu 6 lipca 2020 (poniedziałek) w godzinach ustalonych telefonicznie z uczestnikami wydarzenia.

Cele wydarzenia:

 • Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia
 • Zachęcanie do rodzinnego modelu spędzania czasu
 • Integracja rodziny poprzez wspólne działania i realizowanie celów
 • Budowanie pozytywnych wzorców społecznych
 • Zachęcanie do społecznej i rodzinnej aktywności

W wydarzeniu mogą wziąć udział rodziny (dorośli i dzieci), które dokonały zgłoszenia w formie e-mail oraz odebrały identyfikatory i złożyły stosowne oświadczenia. Dzieci biorą udział w wydarzeniu pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich dorosłych opiekunów.

Zawodnik startuje w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność znając stan swojego zdrowia i wobec braku przeciwwskazań do udziału w tego typu Wydarzeniu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestnika wynikające z udziału w Wydarzeniu

Zasady udziału:

 1. Wydarzenie ma charakter towarzyski, zabawowy. Wydarzenie nie jest imprezą masową.
 2. Uczestnicy w terminie od 23 czerwca do 5 lipca 2020 sami wyznaczają sobie trasę i czas spaceru, dystans do pokonania to 3 km.
 3. Dystans można pokonać rodzinnie spacerując, biegając, jadąc na rowerze, jadąc na rolkach.
 4. Punktem obowiązkowym w określeniu trasy spaceru jest Żychliński Dom Kultury, przy czym do indywidualnej decyzji Uczestników wyzwania należy, czy będzie to punkt początkowy czy końcowy trasy.
 5. W ramach udokumentowania spaceru uczestnicy są zobowiązani do wykonania maksimum 5 zdjęć z przebytego dystansu. Jedno ze zdjęć musi być wykonane przed Żychlińskim Domem Kultury.
 6. Do obowiązków uczestników Rodzinnego Spaceru należy również założenie identyfikatora startowego dla rodziny podczas realizacji zadania.
 7. Upominki dla uczestników wydarzenia w postaci worka-plecaka, apaszki, komina, kubka, smyczy, długopisów i puzzli z logo organizatora wydarzenia nie podlegają wymianie ani zwrotowi. Można je odbierać osobiście po telefonicznym uzgodnieniu godziny w Żychlińskim Domu Kultury w dniu 6 lipca 2020 roku.

Rejestracja uczestników wydarzenia:

 1. Rejestracja Uczestników wydarzenia:
 2. Przesłanie maila na adres stowarzyszenie@zedek.pl W tytule maila należy wpisać: „Aktywni z Żychlińskim Domem Kultury”, a w treści maila: imiona, nazwiska, wiek uczestników wydarzenia, telefon kontaktowy. Zgłoszenia przyjmowane są w tygodniu poprzedzającym wydarzenie, tzn. od 15 czerwca do 19 czerwca 2020
 3. Odebranie identyfikatora startowego dla rodziny w dniu 22 czerwca 2020 w godzinach 10.00 – 15.00 i podpisanie stosownych oświadczeń.
 4. Zrealizowanie wyzwania.
 5. Wysłanie wiadomości na adres stowarzyszenie@zedek.pl z potwierdzeniem przebytego dystansu oraz wykonanych podczas spaceru zdjęć do dnia 5 lipca 2020 włącznie.Odebranie upominków za udział w wydarzeniu po telefonicznym uzgodnieniu godziny odbioru w dniu 6 lipca 2020.
Skip to content