Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Spotkanie konsultacyjne dot. budowy gazociągu

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza na: SPOTKANIA KONSULTACYJNE dotyczące projektu PCI BUDOWY GAZOCIĄGU GUSTORZYN-WRONÓW

Harmonogram spotkań:
04.02.2020 r. g. 13.00 do 15.00 Gmina Żychlin, Gmina Oporów, Gmina Bedlno – Żychliński Dom Kultury ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin,

Każdy interesariusz może uczestniczyć w spotkaniu w dogodnym i wybranym przez siebie terminie i lokalizacji. Szczegółowy harmonogram spotkań wraz z wykazem obrębów zawarto w załączniku do zaproszenia.

Cel
Przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących inwestycji.

Opis Przedsięwzięcia
W ramach rozbudowy krajowej sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM planuje realizację gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Wronów (dł. około 316 km), który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju. Inwestycja posiada status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).

Zakres przekazywanych informacji
• Prezentacja zakresu i harmonogramu projektu;
• Omówienie obecnego stanu prac projektowych;
• Informacje na temat podstaw prawnych realizacji inwestycji,
• Informacje na temat procedury wypłaty odszkodowań i dopłat rolnych;

Uczestnicy spotkania
Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. W szczególności zapraszamy właścicieli nieruchomości i mieszkańców z obrębów wskazanych w załączonym szczegółowym harmonogramie. Każdy interesariusz może uczestniczyć w spotkaniu w dogodnym, wybranym przez siebie terminie i lokalizacji. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele właściwego miejscowo Urzędu Wojewódzkiego oraz ARIMR i gmin. Udział w spotkaniu oznacza akceptację Regulaminu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla osób uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych w związku z realizacją projektu budowy gazociągu Gustorzyn Wronów, który stanowi integralną część niniejszego zaproszenia-plakatu.

Skip to content