Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży

Moniuszko baśnie opowiada – konkurs na baśń inspirowaną muzyką Stanisława Moniuszki”

Konkurs polega na napisaniu pracy literackiej – opowiadania w konwencji baśni inspirowanej utworem Stanisława Moniuszki „Bajka (opowieść zimowa)”. Treścią pracy konkursowej ma być historia wyraźnie nawiązująca do podanego utworu muzycznego, stanowiąca zamkniętą i spójną fabularnie całość i spełniająca kryteria formalne baśni jako gatunku literackiego (brak wyraźnej granicy między światem realnym i magicznym, bohaterowie prezentujący ideały sprawiedliwych zachowań i poddawani działaniu sił nadnaturalnych, obecność rozbudowanego świata fantastycznego, nieokreślony czas i miejsce wydarzeń, schemat kompozycyjny oparty na triumfie dobra nad złem) .

Prace należy dostarczyć do 4 października 2019 r. do sekretariatu Żychlińskiego Domu Kultury.

Pobierz regulamin konkursu literackiego

Skip to content