Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Inauguracja na Żychlińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

4 października w Żychlińskim Domu Kultury po raz ósmy zabrzmiał Gaudeamus Igitur podczas uroczystej Inauguracji na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W tym roku Żychliński Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzeszył 40 słuchaczy, którzy po latach wychowywania dzieci
i współuczestnictwie w wychowywaniu wnuków znaleźli nową pasję. Wielu naszych Seniorów jest wciąż sprawnych, nie znoszą bezczynnego siedzenia w czterech ścianach. Jedną z form aktywizacji dla Nich jest nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku, który pobudza do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwia nawiązywanie przyjaźni, ale również stwarza możliwość ciągłego poszerzania wiedzy. Sukcesów w nowym roku akademickim życzyli słuchaczom Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Elżbieta Tarnowska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Żychlin Pan Grzegorz Ambroziak. Studenci wysłuchali również tradycyjnego wykładu inauguracyjnego pt. „Walka Polaków o wolność i niepodległość”, który wygłosiła Pani Anna Mazurek. Na zakończenie został rozdany plan zajęć z których nasi słuchacze aktywnie korzystają W tym roku zaproponowaliśmy słuchaczom zajęcia z jęz. angielskiego i rosyjskiego, greki i łaciny, zajęcia teatralne, spotkania dyskusyjno- poetyckie, gimnastykę korekcyjno- usprawniającą, SMOVEY z elementami tańca, warsztaty mozaiki ze szkła, Uniwersytecki Chór „Złoty Akord”, Akademię Rysunku i Malarstwa, naukę obsługi komputera, taniec towarzyski oraz zajęcia z rękodzieła artystycznego.
Dziękujemy za przybycie na Inaugurację UTW instruktorom, którzy prowadzą zajęcia ze słuchaczami – Paniom Jadwidze Wilińskiej i Agnieszce Wichrowskiej oraz Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół Tomaszowi Rapsiewiczowi. Słuchaczom natomiast życzymy wytrwałości i samych sukcesów w nadchodzącym nowym roku akademickim.

 

Skip to content