Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Koncert pt. „Wolność krzyżami się mierzy”

Wczoraj w Żychlińskim Domu Kultury odbył się koncert „Wolność krzyżami się mierzy” do którego scenariusz napisał ks. biskup Józef Zawitkowski, a wykonały go chóry Cantores Cordis Ieus ze Skierniewic oraz Chór Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej pod dyrekcją Ewy Szałapskiej. Teksty mówione- komentarze i fragmenty poezji zaprezentowała młodzież ze Skierniewic i z Makowa pod kierunkiem Renaty Wójcik. Ważnym elementem programu była również prezentacja multimedialna- obrazy, zdjęcia i fragmenty filmów stanowiły dopełnienie recytowanych tekstów i pieśni. Nad realizacją całego projektu czuwał Eugeniusz Włoczyk.
Koncert to podróż przez ponadtysiącletnie dzieje naszego państwa z podkreśleniem znaczenia wiary i tradycji dla zachowania tożsamości narodowej. W programie znalazły się fragmenty wierszy patriotycznych polskich poetów i najważniejsze dla naszego narodu pieśni – od „Bogurodzicy” po „Rotę”, „Mazurek Dąbrowskiego”. Nie zabrakło również modlitewnych pieśni, w których Polacy prosili Boga o wolność lub za nią dziękowali. Przypomniano kluczowe dla naszej historii wydarzenia historyczne, wspomniano rodaków, których postawa stanowi wzór odwagi, niezłomności i prawości, jak Michał Drzymała, Jadwiga Siedzikówna „Inka”, rotmistrz Witold Pilecki czy ojciec Maksymilian Kolbe. Podkreślono też rolę kardynałów augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego oraz znaczenie wyboru i całego pontyfikatu papieża Jana Pawła II dla kształtowania się sytuacji w kraju i zmian, które nastąpiły, gdy zstępujący Duch „Odnowił oblicze ziemi, tej ziemi”.
Dla mieszkańców Żychlina, którzy obejrzeli program, wczorajszy wieczór z pewnością był pełen emocji. Wyprawa w głąb polskiej historii to nie jest przyjemna wycieczka, bo tyle w niej bolesnych kart, jednak ciesząc się niepodległością, musimy od czasu do czasu wybierać się w tę podróż i przypominać sobie, komu zawdzięczamy życie w niepodległym kraju.

Skip to content