Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Konkurs plastyczny o tematyce świątecznej pt. „Z wizytą w warsztacie Świętego Mikołaja”

Konkurs plastyczny o tematyce świątecznej pt.
„Z wizytą w warsztacie Świętego Mikołaja”

 1. Organizatorem konkursu jest Żychliński Dom Kultury.
 2. Cele konkursu:
 • rozbudzanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzowanie różnych technik plastycznych,
 • budzenie wrażliwości na sztukę,
 • rozwijanie wyobraźni,
 1. Tematyka konkursu:

Święty Mikołaj to postać budząca sympatię i pozytywne emocje. Spróbujcie wyobrazić sobie jak mógłby wyglądać warsztat świętego Mikołaja, tajemnicze centrum powstawania, pakowania i dystrybucji świątecznych prezentów. Liczymy na waszą wyobraźnię!

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
 2. Jury powołane przez organizatora konkursu będzie oceniało prace
  w następujących kategoriach:
 • grupy przedszkolne (5-6 lat)
 • klasy I – III
 1. Technika wykonania prac:
  Do konkursu kwalifikują się prace wykonane techniką malarską (farby plakatowe, pastele, kredka), prace płaskie wykonane techniką wydzieranki, wyklejanki. Prace wykonane z użyciem materiałów sypkich, elementów gotowych (koralików, perełek, wstążek itp.), graficznych elementów wyciętych np. z serwetek, gazet itp. nie będą brane pod uwagę w ocenie jury)
 2. Format pracy:
  Do konkursu będą dopuszczone tylko prace wykonane na kartkach bloku technicznego
  w formacie A4 lub A3.
  Każda praca zgłoszona na konkurs powinna na odwrocie być opisana według podanego wzoru:
 • Tytuł pracy,
 • Imię i nazwisko autora pracy,
 • Wiek autora,
 • Kategoria konkursowa (klasa),
 • Adres i numer telefonu szkoły/placówki,
 • Imię i nazwisko, telefon opiekuna,

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć dokumentujących przebieg konkursu i uroczystość wręczenia nagród w konkursie.

 1. Czas trwania konkursu:
  Konkurs będzie trwał od 20 listopada 2017 roku do 4 grudnia 2017 roku. Prace należy składać do 4 grudnia 2017 roku w sekretariacie Żychlińskiego Domu Kultury.
 2. Kryteria oceny prac:
  Jury powołane przez Organizatora oceni prace pod względem:
 • Zakresu i wartości merytorycznej – zgodność pracy z tematem konkursu,
 • Pomysłowości i oryginalności w ujęciu tematu,
 • Walorów artystycznych pracy,
 • Estetyki i samodzielności wykonania,
 1. Finał konkursu:
  Zgodnie z określonymi w regulaminie kategoriami wiekowymi zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz pamiątkowe dyplomy. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Żychlińskiego Domu Kultury.
 2. Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu
  i terminie wręczenia nagród.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
Skip to content